OVER MARKEL-UP

Op 8 september 1966 is onder de gymnastiekvereniging een aparte afdeling gekomen, namelijk volleybal. De oprichters hiervan waren o.a. Dika Welmer, Dini Bomans (Tempelman), Jan ten Zende, Jan Tempelman, Janny Gerritsen-Schorfhaar en nog enkele anderen. Er is gestart met 37 leden en op 31-12-1966 waren er al 76 leden. De trainingen waren destijds in het 'ontspanningsgebouw'. De uit- en thuiswedstrijden moesten worden gespeeld in Nijverdal omdat het gebouw te laag was. 

 

Dhr. Koudijs was in die tijd trainer, de eerste wedstrijden werden vriendschappelijk gespeeld tegen Goor en Enter. Er waren op dat moment vier teams: 1 heren, 1 jongens, 1 dames en 1 meisjes. Er werd een ontwerp voor een shirt gemaakt in groen/geel, maar dat werd afgewezen, er staat echter nergens vermeld wat de kleuren wel waren. Volgens de herinnering van één van de oprichters waren de kleuren toen rood/wit.

 

In 1968 is er nog 1 dames- en 1 herenteam over.

 

Gelukkig stijgt het ledenaantal weer in 1969 naar 2 dames- en 1 herenteam. Van dit jaar weten we dat het herenteam een boete heeft gekregen van de Nevobo van 33 gulden wegens het regelmatig niet met voldoende spelers aanwezig zijn.

 

1974; Wordt zoals we het terug hebben kunnen vinden Gerben Kuipers trainer en in dit jaar wordt ook een derde damesteam opgericht.

 

1975; Er wordt een nieuwe sportzaal gebouwd aan het Beukenlaantje, mede hierom wordt er een minivolleybaltoernooi georganiseerd om weer jeugd binnen te krijgen. Daarnaast  wordt bij de Nevobo aangevraagd om de wedstrijden in Markelo te mogen spelen. Op dit moment zit 7 Hills Horses beheer bv in dit gebouw.

 

1985; Er wordt een meisjes- en jongensgroep opgericht tussen de acht en twaalf jaar maar helaas is dat na een aantal maanden weer terziele gegaan. Er wordt dan ook het eerste recreantenteam opgericht dat deelneemt aan de recreantencompetitie.

 

1986; Het stratenvolleybaltoernooi vindt plaats, hieraan doen maar liefst 96 teams mee.

 

1987-’88; Helaas het herenvolleybal stopt maar het jongensteam zal zijn eerste wedstrijd spelen, hierin zitten spelers als Bert en Jan Dijkink, Jan Kranenberg, Jan Gerssen, Henk Veltkamp, Robert van den Berg, Toon Verbeek en waarschijnlijk nog een paar anderen waar we de naam van zijn vergeten. Dit was onder leiding van Gerben Kuipers. De wedstrijd tegen Kuipers Holland Goor, een zeer professionele vereninging, was erg spannend en in de herinnering nog steeds levend omdat Goor op dat moment werd ingemaakt.

 

1988; Intrede in de nieuwe sporthal de Haverkamp, waar we tot op heden nog steeds spelen. Op dat moment wordt de naam van de vereniging Markel-Up en de kleur van de kleding korenblauw/wit.

 

1989; Wordt Dames 1 kampioen en ze gaan naar de tweede klasse en er wordt gesproken over een afsplitsing met de gymnastiek. Op een jaarvergadering van 27 februari in dit jaar wordt de splitsing aangevraagd en dit is rond op 5 maart 1990.


PRIVACY

Privacyverklaring

Volleybalvereniging Markel-up, statutair gevestigd aan Burgemeester Nilantlaan 28, 7475 EA Markelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Functionaris

De functionaris gegevensbescherming van Volleybalvereniging Markel-up is te bereiken via markelup@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volleybalvereniging Markel-up verwerkt uw persoonsgegevens als lid of betrokken ouder/verzorger.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Leeftijd / geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Team
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN-nummer
  • Pasfoto

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website markelup.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat onnodig gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via markelup@gmail.com.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Volleybalvereniging Markel-up verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het voeren van een ledenadministratie

Het afhandelen van betalingen

Verzenden van informatieve e-mailberichten

U persoonlijk te bereiken wanneer dit nodig is.

 

Publiceren van persoonsgegevens

Volleybalvereniging Markel-up maakt gebruik van markelup.nl, maarkelsnieuws.nl en Facebook om verschillende gebeurtenissen en activiteiten onder de aandacht te brengen. Op basis van een akkoord op deze privacyverklaring gaat u akkoord met deze publicaties.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Volleybalvereniging Markel-up neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volleybalvereniging Markel-up bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Volleybalvereniging Markel-up verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volleybalvereniging Markel-up gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volleybalvereniging Markel-up en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar markelup@gmail.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volleybalvereniging Markel-up neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via markelup@gmail.com.