Protocol Indoor volleybal

In verband met het COVID-19 virus geldt ook in sporthal de Haverkamp een protocol. Het is te downloaden via onderstaande button.

Download
Download hier het volledige protocol van sporthal de Haverkamp
Voorwaarden i.v.m. corona voor binnenspo
Adobe Acrobat document 106.5 KB

Aanvullingen op het protocol

 

Vanaf 21 september 2020 kan er weer gebruik gemaakt worden van de douches. Graag onderstaande voorwaarden doorlezen en je eraan houden.

 

Allereerst kunnen maar 4 van de 6 douches gebruikt worden, om de 1,5 m afstand te kunnen bewaren.

De middelste douches mogen niet gebruikt worden wanneer er meer personen zich tegelijk douchen. 

Daarnaast blijft uiteraard de voorwaarde gelden dat er niet meer dan 8 personen tegelijk in de kleedkamer mogen op 1,5 m afstand. Het kan dus ook zijn dat even gewacht moet worden voordat er weer plek is in de kleedkamer.

Ook blijft de voorwaarde behouden dat alle kleren in een tas meegenomen moeten worden naar de zaal. Dit omdat meerdere groepen dan gebruik kunnen maken van dezelfde kleedkamer en omdat in enkele gevallen er gedoucht moet worden in een andere kleedkamer dan waar bij binnenkomst omgekleed kan worden. Op die manier kunnen de kleedkamers die de volgende morgen het eerst nodig zijn, 's avonds nog schoongemaakt worden.

Let daarom goed op de kleedkamer indeling en op de aanwijzingen van de beheerder.

 

Op het moment dat de douches weer volop gebruikt gaan worden blijft de damp van de douches hangen in de kleedkamer. Om onze medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan de risico's van corona, kunnen zij de kleedkamers niet schoonmaken zolang deze damp er nog hangt. Omdat er daardoor iets minder vaak schoongemaakt wordt dan gebruikelijk, wordt van alle gebruikers  verwacht dat zij na gebruik van de douches/kleedkamers deze droog trekken met de in elke kleedkamer aanwezige vloertrekker. Op die manier hoeft de dienstdoende beheerder niet de kleedkamer in terwijl er nog veel waterdamp van de douches hangt en kunnen de kleedkamers schoongemaakt worden wanneer de damp weg is. 

 

Als geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan kan er besloten worden om de douches weer buiten gebruik te stellen. Dit kan ook per groep. Laten we er samen voor zorgen dat dit niet nodig is en probeer rekening te houden met de volgende huurder en de beheerders.  

 

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groeten

 

Namens het bestuur van

Volleybal Vereniging

Markel Up

 

Nathalie Kettelarij

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws